Premium Blogger Themes Pack 2016 June Update

This Blogger Themes pack has included 36+ Premium Responsive Blogger Template. Included Blogger themes Axact v2.1, MagOne v4.1.1, Ovation v1.0, SNews v1.5, Sevida v2.4.2, Apriezt v2.1, Syahira v1.10, Rifqiy v1.35, ADAMZ v1.3, ACTIVE MAG, NAMI PRESS, Maxxiz v1.3, BMAG v2.0, SALE Style, WarmMag, Slash, Ijonkz v1.3, Geek Press v2.1.3, Techify, Linezap, MKRflat v1.1, Flat News v2.6.5, Masala v1.2, MagNews v1.1, Sevida v1.7 and Deco Mag v1.0 Premium Responsive Blogger Templates.

Demo Premium Blogger Themes Pack 2016 June Update

Download Premium Blogger Themes Pack 2016 June Update

Generating Download Link
loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *